Voedsel & Water

Elk jaar stellen wij een uniek kerstgeschenk samen. Een kerstpakket dat bestaat uit lokale als mondiale producten waarvan de opbrengst gaat naar sociale projecten. Het project dat je als afnemer steunt kan aansluiten bij de doelstellingen van je bedrijf of de sector waarin je werkt.

Houdt het bedrijf waar je werkt zich bezig met water en/of voedselvoorzieningen? Dan ben je hier aan het juiste adres! Er is dus nog veel werk te verzetten als het gaat om de voedsel en waterschaarste in onderontwikkelde landen.

Ontmoet SamSamWater

Stichting SamSamWater draagt bij aan een duurzame en betrouwbare toegang tot water- en sanitatievoorzieningen in ontwikkelingslanden. ‘SamSam’ betekent ‘samen’ en ‘eerlijk delen’. SamSam Water werkt samen om ons doel te bereiken: veilig en betrouwbaar drinkwater voor iedereen! We geloven in praktische oplossingen, uitgevoerd in nauwe samenwerking met onze partners en de lokale gemeenschap.
Kies jouw kerstpakket uit!